Choď na obsah Choď na menu
 


Preložené...

11. 5. 2011
 • Now Stardoll has 2 currencies instead of only one!
 • Stardoll má od teraz 2 meny .(Akože v peniazoch)
 • More than 20 ways to earn rewards (only 5 before!)
 • Viac ako 20 ciest ako nahrať odmeny(stardollare) - predtým ich bolo iba 5 !
 • You can save up to 1000 Starcoins, which means you can shop much…much more!
 • Môžeš si šetriť 1000S Starcoins , čo znamená , že môžeš nakupovať viac a viac !
 • The fantastic Earn Starcoins rewards program will replace Play and Earn, offering you tons of ways to earn Starcoins—do the ones that sound fun!
 • Now everyone can recycle! And even more than 1 item per day!
Odteraz môže každý recyklovať , viac vecí ako 1 denne !

More info:
 • The Starcoin is the new Stardoll currency and The Stardollar is the currency of Superstars.
 • Starcions je nová mena a Stardollar je mena pre Superstar .
 • Current Superstars: The Stardollar is your very own exclusive currency. Stardollars can be exchanged for Starcoins at any time.
 • Mena pre superstar : Stardollare sú tvoja vlastná exkluzívna mena . Stardollare môžu byť zmenené na Starcoinsy hoci kedy .
 • Previous Superstars: You can exchange your Stardollars to Starcoins if you like, or keep them until you upgrade again to Superstar.
 • Predchádzajúca Superstar : Môžeš svoje Stardollare meniť na Starcoinsy , ak chceš alebo naďalej SD musíš si obnovovať Superstar .
 • Non-Superstar members: Your Stardollars will be converted into Starcoins.
 • Nie Superstar členovia : Tvoje Stardollare budu zmenené na Starcoinsy .

Vypracovala stránka: www.everydaystardoll.blogspot.com

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.